Afera mailowa. Tak obsadzili "Police"? Opublikowano rzekomy mail Brudzińskiego

Afera mailowa. Tak obsadzili "Police"? Opublikowano rzekomy mail Brudzińskiego

Do wiadomości dodane były cztery życiorysy: Jerzego Amonowicza i Pawła Mirowskiego (członków PiS, czyli "naszych"), a także Andrzeja Chodynieckiego i Tomasza Panasa (też człowieka powiązanego z PiS; startował z list partii w wyborach samorządowych w zachodniopomorskim). Z pobieżnej lektury CV wynika, że w momencie wysłania rzekomego maila: Amonowicz i Panas pracowali w Zakładach Chemicznych "Police" jako kierownicy działów, natomiast Chodyniecki i Mirowski pracowali byli związani z nim w przeszłości. Ten ostatni był tam specjalistą ds. ochrony środowiska, zanim w 2009 roku nie zaangażował się w karierę samorządową - był między innymi zastępcą burmistrza Polic.