Microsoft potwierdza: zaatakowano systemy informatyczne na Ukrainie

Microsoft potwierdza: zaatakowano systemy informatyczne na Ukrainie

Zaznaczono również, że biorąc pod uwagę skalę ataków, MSTIC nie jest obecnie w stanie ocenić zamierzonego rozmiaru szkód, jednak uważa, iż "stanowią one poważne ryzyko dla wszystkich instytucji rządowych, organizacji non-profit i przedsiębiorstw, które znajdują się lub mają swoje systemy na Ukrainie".