Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
23

Z inicjatywy Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Komornikach, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w okresie od 02.03.2023r. do 04.05.2023r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach przy ul. Młyńskiej 15, została zrealizowana druga edycja warsztatów w zakresie wspierania i rozwijania kompetencji wychowawczych, w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” część I.

Zajęcia były prowadzone przez psychologa Mariolę Witkowiak oraz pedagoga Monikę Jabłońską, miały charakter warsztatowy i psychoedukacyjny. Odbyły się w 10 co tygodniowych modułach, w każdy czwartek, w godzinach popołudniowych – od godziny 16.30 do godziny 19.30. W zajęciach wzięło udział 15 osób.

Cykl warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, to warsztaty dla rodziców prowadzone według programu rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Cele programu to przede wszystkim zmiana postaw wychowawczych rodziców, na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; zwiększenie umiejętności wychowawczych, takich jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic; poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, czynników ryzyka i chroniących oraz zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi opartymi na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.

Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” składa się z 3 części.

W najbliższych dniach rozpocznie się kolejna edycja (kontynuacja) warsztatów w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” część II. Zajęcia są bezpłatne i tym razem skierowane do rodziców, którzy ukończyli cz. I warsztatów.

Na początku przyszłego roku planuje się ponowienie warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” część I.

źródło: UG komorniki