Żart Muellera o marszu Tuska. "Liczę na pozdrowienie"

Żart Muellera o marszu Tuska. "Liczę na pozdrowienie"

- Donald Tusk będzie próbował organizować różnego rodzaju marsze, zabierać różne daty. Ta data jest akurat wyjątkowa w historii Polski. Z jednej strony mówi o częściowo wolnych wyborach w 1989 roku, ale również o drugiej ważnej rocznicy, w której Donald Tusk brał udział, czyli obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego - odpowiedział Mueller.