ETPC o Izbie Dyscyplinarnej: narusza konwencję praw człowieka

ETPC o Izbie Dyscyplinarnej: narusza konwencję praw człowieka

Zgodnie z art. 187 Konstytucji KRS liczy 25 członków. W jej skład, zgodnie z konstytucją, wchodzą pierwszy prezes Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoba powołana przez prezydenta RP,

piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.