Gdańsk włącza się do walki z plastikiem w Bałtyku

Gdańsk włącza się do walki z plastikiem w Bałtyku

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem osiem krajów, czyli Szwecja, Finlandia, Danii, Polska, Łotwa, Litwa, Rosja, a także Norwegia bierze udział we wspólnym dofinansowywanym przez Unię Europejską programie, mającym na celu redukcje ilości plastiku trafiającego do morza. Na program ten składają się prace badawcze oraz działania informacyjne mające podnosić świadomość na temat obecności mikroplastiku w wodzie.