Inteligencja Kaczyńskiego. Druzgocąca opinia Polaków

Inteligencja Kaczyńskiego. Druzgocąca opinia Polaków

W badaniu Kantar Public respondenci oceniali polityków, podając liczbę od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało, że polityk jest inteligentny, a 7 - że jest nieinteligentny. Pracownia na podstawie odpowiedzi wyliczyła średnią dla każdego spośród uwzględnionych w badaniu polityków. Im ta średnia jest niższa, tym inteligencja danego polityka została oceniona wyżej. Za odpowiedzi pozytywne zostały uznane liczby od 1 do 3, a za negatywne - od 5 do 7.