Kraków. Uniwersytet Jagielloński prosi studentów i pracowników o informacje o szczepieniu

Kraków. Uniwersytet Jagielloński prosi studentów i pracowników o informacje o szczepieniu

Podczas posiedzenia senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego rektor uczelni prof. Jacek Popiel przedstawił apel do studentów i pracowników o udostępnienie informacji o przyjętych przez nich szczepieniach przeciwko COVID-19. Takie dane pozwolą lepiej zorganizować pracę uczelni podczas czwartej fali pandemii.

Wcześniej prof. Popiel konsultował swój apel z Samorządem Studentów UJ oraz kolegium rektorsko-dziekańskim, uzyskując pełne poparcie. Udostępnienie informacji ma być w pełni dobrowolne, a same dane - jak zapewnia uczelnia - zostaną starannie zabezpieczone.

"W związku z dynamicznym rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19 i troską o zdrowie pracowników, studentów i doktorantów, zwracam się do Społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia" – napisał w apelu prof. Popiel.

Jak uzasadnił rektor, pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu takiej organizacji funkcjonowania uczelni w dalszym okresie pandemii, aby warunki pracy i kształcenia były jak najbezpieczniejsze.

Apel rektora

Rektor podkreślił, że z uwagi na wrażliwy charakter tych danych, uniwersytet zabezpieczy je ze szczególną starannością i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym, w interesie całej społeczności akademickiej.

- Informacje te posłużą wyłącznie odpowiedniemu zorganizowaniu pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim – zaznaczył prof. Popiel.

Za organizację zbierania informacji na wydziałach odpowiadają dziekani, a w innych jednostkach uczelni – dyrektorzy. W przypadku jednostek administracji ogólnouczelnianej odpowiada za to kanclerz UJ.

Upoważnione osoby zwrócą się do pracowników i studentów z prośbą o udostępnienie informacji. Ci, którzy zdecydują się poinformować uczelnię o przyjęciu szczepionki, mają kierować wiadomości na adres wskazanej poczty uniwersyteckiej.

Rektor prosi pracowników i studentów o udostępnienie informacji do 1 grudnia. Dziekani i dyrektorzy oraz kanclerz UJ muszą do 2 grudnia przekazać zebrane dane do biura rektora UJ.

- Podkreślam, że osoby, którym informacje zostaną przekazane, zobowiązane są zachować je w poufności, a uniwersytet wykorzysta te dane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 wśród Społeczności akademickiej – podkreślił rektor. Jego zdaniem "jedynie będąc odpowiedzialnymi i troszcząc się wzajemnie o swoje zdrowie, jesteśmy w stanie przeciwstawić się dalszemu rozwojowi pandemii".

Ile jest zaszczepionych osób w Polsce?

Ze środowych informacji rządu wynika, że w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce jest blisko 20,3 mln osób.

Szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk poinformował w środę, na razie rząd nie przewiduje wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19. - Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie Narodowego Programu Szczepień, że na gwałtowny wzrost liczby szczepień może wpłynąć tylko albo strach – i z tym mamy do czynienia – albo obowiązek szczepień, ale tutaj takie rozwiązanie nie jest przewidywane na tym etapie – powiedział Dworczyk podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock