Matura 2021 do wglądu. Trwa "szturm" na komisje egzaminacyjne

Matura 2021 do wglądu. Trwa "szturm" na komisje egzaminacyjne

Nie powiodło się natomiast 69 826 osobom. 17,7 proc. wszystkich zdających nie zaliczyło jednego przedmiotu i może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. W gorszej sytuacji jest 7,8 proc. zdających. Nie zdali oni egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, więc do matury będą mogli podejść dopiero za rok. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 5,8 proc., wśród absolwentów techników - 11,1 proc.