Matura 2021. Język polski - arkusze i odpowiedzi

Matura 2021. Język polski - arkusze i odpowiedzi

Egzamin z na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać własny tekst.

Matura z polskiego 2021. Odpowiedzi i arkusze CKE

W tym roku mogli wybrać: rozprawkę odwołującą się do "Lalki" Bolesława Prusa lub "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta, a także interpretację wiersza "Strych" Bolesławy Obertyńskiej.

Zadania zamknięte odwoływały się natomiast do tekstu "Czy zwrot 'ciężko powiedzieć' zasługuje na potępienie?" Ewy Kołodziejek, "O komiźmie" Bohdana Dziemidoka oraz fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Poniżej publikujemy proponowane odpowiedzi polonisty, Macieja Zajączkowskiego (artykuł jest aktualizowany).

Matura 2021. Nowe zasady

Egzaminy maturalne odbywają się w tym roku w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Licealiści mieli okazję przećwiczyć wszystkie zasady podczas egzaminów próbnych.

Zobacz też: Matura 2021. Najważniejsze punkty dla każdego maturzysty

Bardzo ważną zmianą jest także brak obowiązkowych egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego. Przystąpić do nich mogą te osoby, które będą potrzebowały ich wyników podczas rekrutacji na studia.