Na Dolnym Śląsku zatrzymano 14 cudzoziemców. Chowali się w zaroślach

Na Dolnym Śląsku zatrzymano 14 cudzoziemców. Chowali się w zaroślach

Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali przy sobie dokumentów, na podstawie których można by potwierdzić ich tożsamość. 10 z nich oświadczyło, że pochodzi z Iraku. 4 kolejnych zadeklarowało posiadanie obywatelstwa Iranu. Najstarszy w grupie miał 31 lat, najmłodszy - 19. Każdy z nich chciał dotrzeć do Niemiec.