Oświadczenie zarządu Spółki TVN S.A. w związku z debatą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Oświadczenie zarządu Spółki TVN S.A. w związku z debatą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

W związku z dzisiejszą debatą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, zarząd Spółki TVN S.A. oświadcza, że struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa. 

Podkreślamy, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do naszej Spółki i do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości. 

Planowana w przyszłości fuzja z Warner Media nie może stanowić pretekstu do przedłużania procesu rekoncesyjnego, gdyż jeszcze nie miała miejsca.

Źródło zdjęcia głównego: AGNIESZKA K. JUREK/TVN