Podatki, emerytury i mieszkania w Polskim Ładzie. Co musisz wiedzieć

Podatki, emerytury i mieszkania w Polskim Ładzie. Co musisz wiedzieć

Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku, emerytury bez podatku do 2500 złotych, a także gwarantowany wkład własny. To tylko niektóre z najważniejszych założeń Polskiego Ładu, czyli nowego programu Zjednoczonej Prawicy.

W sobotę odbyła się konwencja Zjednoczonej Prawicy, na której zaprezentowano program Polskiego Ładu. Na stronach Prawa i Sprawiedliwości opublikowano cały program.

Czytamy w nim, że "Polska ma szansę dołączyć do grona najbardziej rozwiniętych państw UE". "Reformy Polskiego Ładu lepiej przygotują nas do podjęcia i sprostania temu wyzwaniu i otworzą Polakom drogę do lepszych zarobków oraz wyższego poziomu życia" - dodano.

Wzrost wydatków na zdrowie

Jednym z filarów Polskiego Ładu jest zdrowie. W 2023 roku wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) Polski. W ciągu najbliższych sześciu lat mają osiągnąć 7 proc. PKB. Jak wskazano, nowe środki mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza.

Plan na zdrowie zakłada m.in. utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali, uruchomienie Funduszu Medycznego, a także utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali. Plan zakłada ponadto rozwój Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które ma stanowić kolejny etap cyfryzacji, który umożliwi łatwe zapisy do lekarza, specjalistów poprzez internet lub infolinię.

Przewiduje też zniesienie limitów u specjalistów: zostanie rozszerzona opieka ambulatoryjna oraz zniesione zostaną limity przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. Następnie planowane jest zniesienie limitu dla wszystkich Polaków.

Podniesienie kwoty wolnej

W programie znalazł się także punkt dotyczący podwyżki kwoty wolnej dla wszystkich pracujących Polaków - do 30 tys. zł. "Wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku doprowadzi do wzrostu progresywności klina podatkowego – podatki będą niższe dla osób o niskich i średnich dochodach, a bardziej sprawiedliwe dla mających wysokie dochody" - stwierdzono.

Jak wyjaśniono w dokumencie, kwota wolna w wysokości 30 tys. zł oznacza brak podatku od płacy minimalnej.

Wyższy próg podatkowy

Pierwszy raz od 12 lat ma zostać także podniesiony próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Po zmianach, dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł.

"To oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32" - wskazano.

Składka zdrowotna

Rząd przewiduje także wprowadzenie jednolitej dla wszystkich składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania, podobnie jak przy umowie o pracę. W dokumencie wskazano, że zmiana ma zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia.

Eksperci Grant Thornton zwrócili jednak uwagę, że "to w praktyce oznacza podwyższenie stawki podatku o 7,75 podstawy wyliczenia tej składki". "W uproszczeniu można powiedzieć, że to właśnie podwyższenie podatku o 7,75 procent. A zatem przy wyższej kwocie wolnej i wyższym progu będziemy mieć do czynienia z dwiema wyższymi stawkami podatkowymi – tj. odpowiednio 24,75 proc. i 39,75 proc., co czyni stawki podatkowe w Polsce bardzo wysokimi. Brak odliczenia składki zdrowotnej spowoduje zniwelowanie korzyści dla osób średnio zarabiających oraz wyższe obciążenia dla osób lepiej zarabiających" - wyjaśnili.

Emerytury bez podatku do 2500 zł

Zjednoczona Prawica w ramach reformy systemu podatkowego zapowiedziała o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Z rządowych wyliczeń wynika, że to zmiana podnosząca o nawet 2 tys. zł rocznie świadczenia dla 65 proc. wszystkich emerytów.

Przepisy w tej sprawie mają zostać przyjęte przez rząd we wrześniu tego roku.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Rząd zapowiada wprowadzenie nowego instrumentu zachęcającego do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli PIT-0 dla seniora.

Zgodnie z tym rozwiązaniem, pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny (60 i 65 lat), lecz nie przejdą na emeryturę i będą kontynuowali pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego). W efekcie zwiększy się ich pensja netto, a także przyszła emerytura.

Nowe miejsca pracy

W Polskim Ładzie pojawiła się również obietnica stworzenia 500 tys. nowych miejsc pracy, które mają zostać . "W czasie kryzysu państwo musi wziąć na siebie rolę głównego inwestora. Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju" - czytamy.

W programie zapowiedziano budowę m.in. ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, budowę żłobków dla 10 tys. dzieci, setek przedszkoli, modernizację 3,6 tys. boisk, centrów sportowych, ucyfrowienie chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych.

Gwarantowany wkład własny

Rządzący zapowiedzieli . Państwo ma gwarantować do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych.

Kwota ma zależeć od liczebności rodziny. "Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego, 20 tys. zł – każdego kolejnego" - czytamy.

Z programu nie skorzystają jednak wszyscy. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby w wieku 20-40 lat. Ponadto, jak czytamy w dokumencie, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu.

Z szacunków wynika, że z programu będzie mogło skorzystać ok. 80 tys. rodzin rocznie.

Budowa bez pozwolenia

Ponadto rząd zapowiedział, że budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy. Budowa ma być możliwa jedynie na podstawie zgłoszenia. Przepisy mają zostać przyjęte we wrześniu 2021 roku.

Transformacja energetyczna

W Polskim Ładzie znalazł się punkt dotyczący budowy elektrowni atomowej w Polsce. "Po wybraniu bezpiecznego i zaawansowanego technologicznie partnera rozpoczniemy przygotowania do inwestycji w elektrownię jądrową" - czytamy.

"Z jednej strony podniesie ona naszą suwerenność energetyczną, zapewni nieemisyjną energię, przez co zbliży nas do neutralności klimatycznej, a z drugiej wygeneruje liczne miejsca pracy" - dodano.

Zapowiedziano także budowę farm wiatrowych na morzu. Ponadto program zakłada stworzenie rządowego Programu Małej Gazyfikacji Wyspowej. Jak zauważono, na gazyfikację czeka 1111 gmin. "Niezależne instalacje gazu typu LNG dostarczą paliwo do tych lokalizacji, do których nie dotarła jeszcze gazyfikacja sieciowa" - czytamy.

Pojawiła się także kwestia usprawnienia programu Czyste Powietrze. Wprowadzona ma zostać możliwość składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy.

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP