Rafał Trzaskowski spotkał się z rodzicami Ramana Pratasiewicza

Rafał Trzaskowski spotkał się z rodzicami Ramana Pratasiewicza

W informacji przesłanej Polskiej Agencji Prasowej poinformowano, że "na spotkaniu prezydent Trzaskowski zapytał o szczegóły dotyczące toczącej się przeciwko Romanowi i jego dziewczynie Zofii Sapiehy sprawy karnej, ich stanu zdrowia a także wyraził poparcie dla rodziców Romana zarówno w jego imieniu, jak i w imieniu całego polskiego społeczeństwa, które przeżywało podobne wydarzenia w czasach powstania 'Solidarności' ".