Złe wieści dla PiS i premiera. Nowy sondaż

Złe wieści dla PiS i premiera. Nowy sondaż

W listopadzie prace rządu negatywnie oceniło 64 proc. ankietowanych przez Kantar, czyli o 2 pkt. proc. więcej niż miesiąc. Jedna czwarta respondentów (26 proc.) pozytywnie oceniła pracę rządu, co oznacza spadek o 2 pkt. proc. Natomiast odsetek osób niepotrafiących wyrazić zdania w tej sprawie nie zmienił się i wynosi 10 proc. - wyjaśnia omawiająca sondaż PAP.